“Tulku Fabrika” – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras locekle

locekle

Draugi, mēs ar lepnumu paziņojam, ka 2018. gada 11. oktobrī tulkošanas birojs “Tulku Fabrika” kļuva par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras locekli.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir lielākā Latvijas uzņēmēju savienība, kurā apvienojušies vairāk nekā 2500 dažādi uzņēmēji no dažādiem valsts reģioniem un nozarēm valstī, kā arī asociācijas, uzņēmēju klubi un citas uzņēmēju apvienības. LTRK misija ir uzņēmēju interešu atbalstīšana, lai Latvijā izveidotu tādu biznesa vidi, kurā var attīstīties konkurētspējīgi uzņēmumi un uzņēmumi, kas vērsti uz eksportu.

Bet ko gan mūsu klientiem nozīmē biroja “Tulku Fabrika” iestāšanās kamerā? Pirmkārt, mums būs pieeja semināriem, biznesa forumiem un konferencēm. Jaunas zināšanas palīdzēs birojam “Tulku Fabrika” pilnveidot savu servisu un paaugstināt apkalpošanas līmeni. Otrkārt, mēs iegūsim pieeju darījuma kontaktu datu bāzēm, kur varēsim atrast jaunus partnerus. Treškārt, ieteikumu iestāties kamerā izteica pati LTRK, kas ir kvalitātes zīme un liecina par tulkošanas biroja “Tulku Fabrika” atbilstību augstajiem nozares standartiem.

Atgādinām, ka starp mūsu tulkošanas biroja pakalpojumiem ir:
1. dažāda veida rakstiskie tulkojumi: tehniskās dokumentācijas tulkojumi (darbību tehniskie apraksti, ierīču lietošanas instrukcijas u.c.), dokumentu tulkojumi (diplomi, apliecības, pases, apliecinājumi u.c.), juridisko tekstu tulkojumi (līgumi, vienošanās, normatīvie akti, dibināšanas dokumenti u.c.), kā arī bioloģijas vai ķīmijas novirziena tekstu tulkošana.
2. mutiskie tulkojumi (sinhronie vai secīgie) darījumu sarunās, konferencēs, biznesa pasākumos, semināros u.c.
3. notariāli apstiprināti pasu, izziņu, testamentu, iesniegumu, pilnvaru u.c. dokumentu tulkojumi.
4. konsultācijas par to, kādas darbības jāveic pirms un pēc dokumenta tulkošanas, lai tas tiktu atzīts nepieciešamajā vietā gan Latvijā, gan ārzemēs.

Lai izmantotu jebkuru no iepriekš minētajiem pakalpojumiem, Jums tikai jāpiezvana, jāuzraksta vai jāaizpilda kontaktforma mūsu mājaslapā. Uzticot tulkojumus birojam “Tulku Fabrika”, Jūs pasargāsiet sevi no nekvalitatīva tulkojuma un ietaupīsiet laiku!

Continue Reading